FARBIGER GROBER LEHMPUTZ


Sk?ad:

 

| kruszywo o uziarnieniu do 5 mm

| glina lessowa

| kolorowe ziemie i glinki

Szczegó?y produktu?

Beschreibung

Gotowa mieszanka tynkarska do nak?adania w jednej lub kilku warwach w nowych lub remontowanych budynkach, murowanych lub drewnianych.U?ywany jest jako warstwa finalna, s?u?y do osi?gania surowego, strukturalnego efektu. Posiada odpowiednio dobrane proporcje sk?adników oraz uziarnienie. Do stosowania r?cznego b?d? przy u?yciu agregatów tynkarskich.

Verbrauch

grubo?? warwy [mm]zu?ycie [kg/m2]cena materia?u [z? brutto/m2]
1017,5041,48
1526,2562,21
2035,0082,95

Wie wird er kaufen?

Per E-Mail oder Telefon

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online-Geschäft