LEHMFEINPUTZ WEISS

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 1 mm,

| glina bia?a

| metyloceluloza < 0,5%

Einzelheiten zum Produkt

Beschreibung

Tynk sk?ada si? z bia?ej gliny oraz kruszywa marmurowego o uziarnieniu 0-1 mm. Tynki te prezentuj? si? subtelnie, s? ?atwe do na?o?enia oraz obróbki. Jest to tynk uniwersalny – mo?na go dopasowa? do ka?dej aran?acji wn?trza. W zale?no?ci od sposobu obróbki tynku, mo?emy uzyska? ró?norodn? struktur? – od g?adkiej po chropowat?. Jest to sposób na stworzenie oryginalnej i ponadczasowej dekoracji ?ciany.

Verbrauch

grubo?? warwy [mm]zu?ycie [kg/m2]cena materia?u [z? brutto/m2]
35,0031,80

Fotos von der Umsetzung

Videos mit Anleitungen

Wie wird er kaufen?

Per E-Mail oder Telefon

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online-Geschäft