LEHMSTRUKTURIERTER WEISSER PUTZ MIT SPLITT? SULPHUR?

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 3 mm,

| glina bia?a

| metyloceluloza < 0,5%

| sieczka s?omiana

Einzelheiten zum Produkt

Beschreibung

Gotowa mieszanka tynkarska do nak?adania w jednej lub kilku warwach w nowych lub remontowanych budynkach, murowanych lub drewnianych.U?ywany jest jako warstwa finalna, s?u?y do osi?gania surowego, strukturalnego efektu. Posiada odpowiednio dobrane proporcje sk?adników oraz uziarnienie. Do stosowania r?cznego b?d? przy u?yciu agregatów tynkarskich.

Verbrauch
(Preis beinhaltet nicht die Transportkosten)

grubo?? warwy [mm]zu?ycie [kg/m2]cena materia?u [z? brutto/m2]
58,7545,26

Wie wird er kaufen?

Per E-Mail oder Telefon

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online-Geschäft