Santerra Lehmputze im neuen umweltfreundlichen Salonkonzept von Vistula


Vistula otworzy?a swój pierwszy salon w koncepcie sklepowym zatytu?owanym ?NEXT CITY”, inspirowanym m.in. warto?ciami zrównowa?onego rozwoju oraz ide? ?less is enough?. ?wie?y wizerunek podkre?lony zosta? poprzez dobór odpowiednich materia?ów wyko?czeniowych, w tym ekologicznych tynków glinianych Santerra.

Projektanci stawiaj? na zrównowa?one projekty

Pierwszy salon w nowej koncepcji pojawi? si? w Galerii Silesia w Katowicach i wyró?nia nowoczesnym, wyrazistym wizerunkiem, wykreowanym przez projektantów z pracowni Zamek Design. Inspiracj? do jego stworzenia by?a miejska dynamika, nurt eko oraz minimalizm. Wzornictwo i odpowiednia jako?? materia?ów maj? zagwarantowa? d?ugie u?ytkowanie salonu, jednocze?nie id?c w parze z duchem zrównowa?onego rozwoju.


autor zdj??: Fotografia Przestrzeni Sylwia Rzenno
Gliniane tynki: kanwa dla wn?trza eko

Zgodnie z tymi warto?ciami, projektanci Zamek Design zdecydowali si? pokry? ?ciany salonu ekologicznymi, biodegradowalnymi tynkami strukturalnymi. Wykorzystany w projekcie bia?y tynk strukturalny Santerra to jeden z najciekawszych produktów w naszej ofercie. Stanowi neutralne t?o dla pozosta?ych elementów salonu i kolekcji Vistula, jednocze?nie podkre?laj?c minimalistyczny, naturalny charakter wn?trza.
Dla kontrastu z biel? wykorzystano tak?e tynk gliniany w kolorze czarnym. W Santerra staramy si? wspiera? realizacj? wizji architektów, wi?c stworzyli?my go specjalnie na potrzeby tego projektu, na bazie tynku gruboziarnistego (od niedawna jest on ju? tak?e dost?pny w naszej standardowej ofercie).

Nowy wizerunek salonów

Projektanci Zamek Design postawili na nieszablonowe, odwa?ne rozwi?zania i to si? op?aci?o. Dzi?ki odpowiedniemu o?wietleniu delikatna faktura obu tynków tworzy na ?cianach ciekawe efekty wizualne, a w po??czeniu z innymi fakturami materia?ów wykorzystanych w projekcie sprawia, ?e salon ma niepowtarzalny klimat.
Powsta?o wn?trze w duchu eko, w którym klienci mog? czu? si? komfortowo podczas zakupów oraz które wyra?nie odmienia wizerunek salonów marki Vistula.

?wi?teczna promocja
- 10% z kodem
?WI?TA.10

Przejd? do naszego sklepu