Vom Strand inspirierte Wände für eine Wohnung am Strand

Harmonia, nadmorski klimat, komfort i echa gda?skiej historii, a to wszystko z widokiem na pi?kn? Mot?aw? ? brzmi jak idealne miejsce na wakacje? To w?a?nie chcieli osi?gn?? inwestorzy, kupuj?c apartament w Trójmie?cie. Pomogli im w tym projektanci z pracowni PL.architekci, a ?eby zrealizowa? t? wizj?, do wyko?czenia wn?trz wykorzystali gliniane tynki Santerra. 

Projekt zosta? nominowany do nagrody ?Wn?trze roku SAW?. 

Projekt – PL.architekci 

Photo – Tom Kurek

Nadmorska oaza w centrum Gda?ska

110-metrowy apartament w sercu Gda?ska zosta? zakupiony przez inwestorów z my?l? o weekendowym i wakacyjnym wypoczynku. Zadaniem projektantów z PL.architekci by?o stworzenie koj?cej przestrzeni o niewymuszonej elegancji, jak równie? wprowadzenie nadmorskiego klimatu do ka?dego centymetra apartamentu. 

Gliniane tynki dodaj? szlachetno?ci

Aby osi?gn?? zamierzony efekt, we wn?trzach zastosowano ca?kowicie stonowan?, naturaln? palet? kolorystyczn?, a niemal wszystkie ?ciany i sufity wyko?czono drobnoziarnistym tynkiem Santerra na bazie bia?ej gliny. Jego organiczna faktura pomog?a uzyska? w apartamencie atmosfer? naturalno?ci.

Sprytnie wykorzystane we wn?trzach ?wiat?o ? zarówno naturalne, jak i sztuczne – wydobywa w strukturze glinianego tynku to, co najlepsze, a dodane do niego marmurowe kruszywo bardzo subtelnie mieni si? w promieniach s?o?ca, jak piasek na ba?tyckiej pla?y. W ten sposób powsta?o przytulne, koj?ce zmys?y otoczenie. 

Tynki gliniane stanowi? tu te? pi?kny kontrast dla g?adkich powierzchni i t?o dla innych, przykuwaj?cych uwag? elementów wystroju, m.in. stolika kawowego, który nawi?zuje do wiklinowych koszy czy wzorzystego dywanu. W apartamencie nie zabrak?o równie? inspiracji bursztynem oraz gda?skimi symbolami – Dworem Artusa i ?urawiami stoczniowymi. Wszystko to sk?ada si? na nowoczesne, minimalistyczne wn?trze, które jednocze?nie oddaje ho?d lokalnej historii i emanuje nadmorskimi inspiracjami. Przekraczaj?c jego progi, mo?na niemal poczu? dotyk bryzy i us?ysze? szum ba?tyckich fal.

Glina dla wn?trz bliskich Naturze

Wykorzystanie glinianego tynku w tym projekcie nie tylko nadaje charakteru przestrzeniom, ale tak?e oferuje praktyczne korzy?ci, takie jak poprawa mikroklimatu czy regulacja wilgotno?ci w pomieszczeniach. Jest to równie? materia? ca?kowicie ekologiczny, który wpisuje si? w rosn?cy trend zrównowa?onego projektowania. Dzi?ki temu zapewnia co? wi?cej ni? naturalny wygl?d wn?trz – rzeczywi?cie pomaga stworzy? zdrowsze otoczenie, bli?ej Natury.

?wi?teczna promocja
- 10% z kodem
?WI?TA.10

Przejd? do naszego sklepu