TONPLATTE 1000X625X16MM

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 5 mm,

| glina lessowa

| sieczka s?omiana

| siatka jutowa lub z w?ókna szklanego

2.1.02 – P?yta gliniana STANDARD

Cena: 62,02 z? netto – 76,28 z? brutto

Einzelheiten zum Produkt

Beschreibung

Prefabrykowane p?yty gliniane marki Santerra to naturalna alternatywa dla powszechnie stosowanych systemów suchej zabudowy. To gama produktów otwieraj?cych nowe mo?liwo?ci w zastosowaniu naturalnych materia?ów w budownictwie. Proces prefabrykacji elementów umo?liwia architektom, projektantom i wykonawcom wykorzystanie gliny tam, gdzie wcze?niej nie by?o to mo?liwe. In der Zeit, in der wir arbeiten, können wir mit der Technologie von Steico auch auf die Bedürfnisse von Unternehmen eingehen, die in der Branche tätig sind. P?yty gliniane produkowane s? z mieszanki gliny, piasku i sieczki s?omianej, stabilizowane s? przez dwie siatki z w?ókna szklanego P?yta gliniana STANDARD lub siatki jutowej P?yta gliniana Natural.

Wie wird er kaufen?

Per E-Mail oder Telefon

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online-Geschäft

Preisliste der Produkte

Die vollständige Preisliste der Santerra-Produkte finden Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche unten klicken.

?wi?teczna promocja
- 10% z kodem
?WI?TA.10

Przejd? do naszego sklepu