GROBER LEHMPUTZ MIT SPREU? SULPHUR?

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 5 mm,

| glina,

| sieczka s?omiana

Einzelheiten zum Produkt

Beschreibung

Gotowa mieszanka tynkarska do nak?adania w jednej lub kilku warwach jako baza dla tynków wyko?czeniowych, w nowych lub remontowanych budynkach murowanych lub drewnianych. Nadaje si? do tynkowania systemów ogrzewania ?ciennego. Do stosowania r?cznego b?d? przy u?yciu agregatów tynkarskich Dodatek sieczki s?omianej oraz zró?nicowane uziarnienie po obróbce pozwala osi?gn?? strukturaln?, surow? powierzchni? pe?ni?c? funkcje ozdobn?. Dlatego u?ywany jest jako warstwa finalna w systemie jednowarstwowym, tzn. bez warstwy tynku wyko?czeniowego.

Verbrauch

grubo?? warwy [mm]zu?ycie [kg/m2]cena materia?u [z? brutto/m2]
1017,5014,60
1526,2521,90
2035,0029,20

Wie wird er kaufen?

Per E-Mail oder Telefon

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania: biuro@santerra.pl. +48 731 104 103

Online-Geschäft