STRUKTURIERTER FARBIGER LEHMPUTZ

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 3 mm,

| glina bia?a

| metyloceluloza < 0,5%

| kolorowe ziemie i glinki

OPTION A

1.2.06 – worek 25 kg

Cena: 90,49 z? netto – 111,30 z? brutto

OPTION B

1.2.08 – worek 25 kg

Cena: 154,69 z? netto – 190,26 z? brutto

Einzelheiten zum Produkt

Beschreibung

Tynk gliniany strukturalny bia?y jest z pewno?ci? jednym z najciekawszych tynków w naszej ofercie. Pod wzgl?dem ró?norodno?ci efektów jakie mo?na uzyska? z jego u?yciem, nie ma sobie równych. Idealnie g?adkie i równe lub strukturalne, rustykalne powierzchnie, nie ma problemu. Wystarczy spojrze? na zdj?cia z realizacji z zastosowaniem tynku strukturalnego bia?ego. Jest tynkiem bardzo uniwersalnym, mo?na jednorazowo na?o?y? warstw? od 3 do nawet 20 mm. Jest bardzo ?atwy w aplikacji, obróbce oraz eksploatacji (naprawa ewentualnych uszkodze? jest prosta i niewidoczna).

Verbrauch
(Preis beinhaltet nicht die Transportkosten)

grubo?? warwy [mm]zu?ycie [kg/m2]cena materia?u wariant A [z? brutto/m2]cena materia?u wariant B [z? brutto/m2]
35,3019,6633,60
58,7532,4655,48
1017,5064,93110,95

Herunterladen

Wie wird er kaufen?

Per E-Mail oder Telefon

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl
+48 731 104 103

Online-Geschäft

Preisliste der Produkte

Die vollständige Preisliste der Santerra-Produkte finden Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche unten klicken.