LEHMPUTZ WEISS

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 5 mm,

| glina bia?a

| metyloceluloza < 0,5%

Einzelheiten zum Produkt

Beschreibung

Tynk gliniany strukturalny bia?y jest z pewno?ci? jednym z najciekawszych tynków w naszej ofercie. Pod wzgl?dem ró?norodno?ci efektów jakie mo?na uzyska? z jego u?yciem, nie ma sobie równych. Idealnie g?adkie i równe lub strukturalne, rustykalne powierzchnie, nie ma problemu. Wystarczy spojrze? na zdj?cia z realizacji z zastosowaniem tynku strukturalnego bia?ego. Jest tynkiem bardzo uniwersalnym, mo?na jednorazowo na?o?y? warw? od 3 do nawet 20 mm. Jest bardzo ?atwy w aplikacji, obróbce oraz eksploatacji (naprawa ewentualnych uszkodze? jest prosta i niewidoczna).

Verbrauch
(Preis beinhaltet nicht die Transportkosten)

grubo?? warwy [mm]zu?ycie [kg/m2]cena materia?u [z? brutto/m2]
58,7541,75

Galerie

Film - Verarbeitung von Lehmbauputz

Wie wird er kaufen?

Per E-Mail oder Telefon

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online-Geschäft