COLOURED COARSE CLAY PLASTER


Sk?ad:

 

| kruszywo o uziarnieniu do 5 mm

| glina lessowa

| kolorowe ziemie i glinki

1.4.01 – worek 25 kg

Cena: 57,53 z? netto – 71,00 z? brutto

Product details?

Description

Gotowa mieszanka tynkarska do nak?adania w jednej lub kilku warstwach w nowych lub remontowanych budynkach, murowanych lub drewnianych.U?ywany jest jako warstwa finalna, s?u?y do osi?gania surowego, strukturalnego efektu. Posiada odpowiednio dobrane proporcje sk?adników oraz uziarnienie. Do stosowania r?cznego b?d? przy u?yciu agregatów tynkarskich.

Consumption

layer thickness [mm]consumption [kg/m2]material price [gross PLN/m2]
1017,5041,48
1526,2562,21
2035,0082,95

How will he buy?

By e-mail or telephone

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online shop

Product price list

See the full Santerra product price list by clicking on the button below.