CLAY PLATE 1000X625X16MM

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 5 mm,

| glina lessowa

| sieczka s?omiana

| siatka jutowa lub z w?ókna szklanego

2.1.02 – STANDARD clay plate

.

Price: PLN 62.02 net – PLN 76.28 gross

.

Product details

Description

Prefabrykowane p?yty gliniane marki Santerra to naturalna alternatywa dla powszechnie stosowanych systemów suchej zabudowy. To gama produktów otwieraj?cych nowe mo?liwo?ci w zastosowaniu naturalnych materia?ów w budownictwie. Proces prefabrykacji elementów umo?liwia architektom, projektantom i wykonawcom wykorzystanie gliny tam, gdzie wcze?niej nie by?o to mo?liwe. Dzi?ki temu we wszystkich budynkach drewnianych szkieletowych, z bali, w technologii Steico mo?emy cieszy? si? zdrowym, przyjaznym dla cz?owieka wn?trzem. P?yty gliniane produkowane s? z mieszanki gliny, piasku i sieczki s?omianej, stabilizowane s? przez dwie siatki z w?ókna szklanego P?yta gliniana STANDARD lub siatki jutowej P?yta gliniana Natural.

How will he buy?

By e-mail or telephone

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online shop

Product price list

See the full Santerra product price list by clicking on the button below.

?wi?teczna promocja
- 10% z kodem
?WI?TA.10

Przejd? do naszego sklepu