FINE-GRAINED COLOURED CLAY PLASTER

Sk?ad:

| kruszywo marmurowe o uziarnieniu do 1 mm,

| glina bia?a

| metyloceluloza < 0,5%

| kolorowe ziemie i glinki

OPTION A

1.3.03 – 25 kg bag

Price: PLN 145.00 net – PLN 178.35 gross

OPTION B

1.3.04 – 25 kg bag

Price: PLN 183.98 net – PLN 226.30 gross

Product details

Description

Tynk sk?ada si? z bia?ej gliny, kruszywa marmurowego o uziarnieniu 0-1 mm oraz pigmentów ziemnych. Dzi?ki tynkom drobnoziarnistym barwionym mo?na osi?gn?? dowolny kolor ?cian z zachowaniem pe?nej struktury tynku, która nie jest ?maskowana? przez malowanie farbami. Do pigmentacji u?yto wy??cznie naturalne kolorowe glinki oraz ziemie. Tynk charakteryzuje si? wysokimi walorami estetycznymi.

Consumption

layer thickness [mm]consumption [kg/m2]material price [gross PLN/m2]material price [gross PLN/m2]
35,0024,6537,70

Photos from implementation

Instructional videos

How will he buy?

By e-mail or telephone

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online shop

Product price list

See the full Santerra product price list by clicking on the button below.