COARSE CLAY PLASTER WITH CHAFF? SULPHUR?

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 5 mm,

| glina lessowa,

| sieczka s?omiana

1.1.03 – 1,000 kg big bag

.

Price: PLN 813.97 net – PLN 1001.18 gross

.

1.1.04 – 25 kg bag

.

Price: PLN 30.67 net – PLN 37.72 gross

.

Product details

Description

Gotowa mieszanka tynkarska do nak?adania w jednej lub kilku warstwach jako baza dla tynków wyko?czeniowych, w nowych lub remontowanych budynkach murowanych lub drewnianych. Nadaje si? do tynkowania systemów ogrzewania ?ciennego. Do stosowania r?cznego b?d? przy u?yciu agregatów tynkarskich Dodatek sieczki s?omianej oraz zró?nicowane uziarnienie po obróbce pozwala osi?gn?? strukturaln?, surow? powierzchni? pe?ni?c? funkcje ozdobn?. Dlatego u?ywany jest jako warstwa finalna w systemie jednowarstwowym, tzn. bez warstwy tynku wyko?czeniowego.

Consumption

layer thickness [mm]consumption [kg/m2]material price [gross PLN/m2]
1017,5014,60
1526,2521,90
2035,0029,20

How will he buy?

By e-mail or telephone

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania: biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online shop

Product price list

See the full Santerra product price list by clicking on the button below.