TEXTURED COLOURED CLAY PLASTER

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 3 mm,

| glina bia?a

| metyloceluloza < 0,5%

| kolorowe ziemie i glinki

OPTION A

1.2.06 – 25 kg bag

Price: PLN 90.49 net – PLN 111.30 gross

.

OPTION B

1.2.08 – 25 kg bag

Price: PLN 154.69 net – PLN 190.26 gross

.

Product details

Description

Tynk gliniany strukturalny bia?y jest z pewno?ci? jednym z najciekawszych tynków w naszej ofercie. Pod wzgl?dem ró?norodno?ci efektów jakie mo?na uzyska? z jego u?yciem, nie ma sobie równych. Idealnie g?adkie i równe lub strukturalne, rustykalne powierzchnie, nie ma problemu. Wystarczy spojrze? na zdj?cia z realizacji z zastosowaniem tynku strukturalnego bia?ego. Jest tynkiem bardzo uniwersalnym, mo?na jednorazowo na?o?y? warstw? od 3 do nawet 20 mm. Jest bardzo ?atwy w aplikacji, obróbce oraz eksploatacji (naprawa ewentualnych uszkodze? jest prosta i niewidoczna).

Consumption
(price does not include transport costs)

layer thickness [mm]consumption [kg/m2]material price [gross PLN/m2]material price [gross PLN/m2]
35,3019,6633,60
58,7532,4655,48
1017,5064,93110,95

Downloads

How will he buy?

By e-mail or telephone

If you need advice on choosing the right material or production technology before making a purchase, please contact us by phone or e-mail.

Our specialist will answer all your questions:

biuro@santerra.pl
+48 731 104 103

Online shop

Product price list

See the full Santerra product price list by clicking on the button below.