STRUCTURAL CLAY PLASTER WHITE

Sk?ad:

| kruszywo o uziarnieniu do 5 mm,

| glina bia?a

| metyloceluloza < 0,5%

1.2.01 – 25 kg bag

.

Price: PLN 58.39 net – PLN 71.82 gross

.

Product details

Description

Tynk gliniany strukturalny bia?y jest z pewno?ci? jednym z najciekawszych tynków w naszej ofercie. Pod wzgl?dem ró?norodno?ci efektów jakie mo?na uzyska? z jego u?yciem, nie ma sobie równych. Idealnie g?adkie i równe lub strukturalne, rustykalne powierzchnie, nie ma problemu. Wystarczy spojrze? na zdj?cia z realizacji z zastosowaniem tynku strukturalnego bia?ego. Jest tynkiem bardzo uniwersalnym, mo?na jednorazowo na?o?y? warstw? od 3 do nawet 20 mm. Jest bardzo ?atwy w aplikacji, obróbce oraz eksploatacji (naprawa ewentualnych uszkodze? jest prosta i niewidoczna).

Consumption
(price does not include transport costs)

layer thickness [mm]consumption [kg/m2]material price [gross PLN/m2]
35,3012,67
58,7520,91
1017,5041,83

Gallery

Film - processing of structural clay plaster

How will he buy?

By e-mail or telephone

Je?li przed dokonaniem zakupu potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego materia?u lub technologii wykonania skontaktuj si? z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania:

biuro@santerra.pl +48 731 104 103

Online shop

Product price list

See the full Santerra product price list by clicking on the button below.