Blog

Dlaczego glina?

Glina, obok słomy i drewna jest wyznacznikiem budownictwa naturalnego, które obecnie zyskuje coraz większe zainteresowanie. Do niedawna wyłącznie naturalnymi materiałami budowali jedynie ich pasjonaci, teraz coraz więcej osób dostrzega walory z ich do budowy naszych domów. W wielu krajach do budowy obiektów użyteczności publicznej stosuje się materiały naturalne np. przedszkola, domy pogodnej starości czy budynki mieszkalne wielorodzinne. W Polsce ten trend dopiero raczkuje. Glina na ścianach kojarzy się raczej ze staropolskim domem niż z nowoczesnym budynkiem. W miarę rosnącej świadomości ekologicznej glina jako materiał budowlany ma coraz więcej zwolenników. Co skłania nas do wykorzystania gliny jako budulca?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy najpierw poznać właściwości gliny, które decydują o jej wysokiej wartości.

Czym jest glina?

Glina jest produktem wietrzenia skał. Jest ona mieszaniną iłu, pyłu i piasku . Pył i piasek są materiałem wypełniającym, natomiast ił jest środkiem wiążącym. W zależności , który składnik przeważa, mówimy o glinie ilastej (tłustej), pylastej albo piaszczystej (chudej) . Skład i właściwości różnią się w zależności od miejsca pochodzenia.

tynki gliniane

Jakie są jej zalety?

– Zdolność do regulacji wilgotności powietrza

Glina jest paroprzepuszczalna. Potrafi oddawać wilgoć, a w razie potrzeby przyjmować ją. Nie dopuszcza, by w pomieszczeniu było zbyt sucho lub zbyt wilgotno. Przez tą właściwość glina znacząco wpływa na mikroklimat wnętrza, a przez to na nasze samopoczucie. Warto podkreślić, że 80% swojego czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, czy w związku z tym nie warto zadbać o swój komfort?

– Akumulacja ciepła

Zastosowanie gliny daje nam naturalną klimatyzację. W lecie w pomieszczeniu jest chłodno, jest dobrym izolatorem, gromadzi i magazynuje ciepło. Przy pasywnym korzystaniu z energii słonecznej staje się doskonałą masą termiczną gromadzącą ciepło na chłodną noc

– Glina pochłania nieprzyjemne zapach
– Glina wiąże substancje szkodliwe

Zdolność absorpcji przez minerały iłu obcych substancji.

– Glina zatrzymuje promieniowanie o wysokiej częstotliwości

Dzięki plastyczności gliny, na tynkach glinianych możemy tworzyć różne wzory na ścianach. Nasza twórczość jest ograniczona jedynie naszą wyobraźnią. Ponadto mając do dyspozycji różne kolory, struktury i materiały możemy stworzyć coś unikatowego, co będzie odzwierciedleniem naszej indywidualności.

“Nie ma nic lepszego niż dom z ziemi, która przewyższa wszystkie materiały. Ziemi, którą
można stosować w każdym miejscu i we wszystkich krajach, która jest prezentem danym
przez Boga wszystkim ludziom. […] Sztuka drogocenna budownictwa z ziemi jest dla
narodu oświeconego pewnym środkiem prowadzącym do rozkwitu handlu i przemysłu,
dla pożytku i szczęścia ludzi”

Crointeraux.