Tynk gliniany - co to dokładnie jest?

Tynk - definicja.

Aby przejść do opisu czym są tynki gliniane należy rozpocząć od definicji tynku:

Tynk jest to mieszanina spoiwa, wypełniacza, wody oraz opcjonalnie domieszek i dodatków.

Zgodnie z tym podstawowy tynk gliniany jest mieszaniną gliny (spoiwa), kruszywa (wypełniacza) oraz wody.

Podział tynków glinianych ze względu na przeznaczenie.

Zw względu na zastosowanie dzielimy tynki gliniane na podkładowe (bazowe) oraz wierzchnie (wykończeniowe/dekoracyjne).

1. Tynki gliniane podkładowe stosuje się na surowe podłoże (cegły, pustaki ceramiczne, beton oraz inne podłoża stosowane w budownictwie) i stanowią bazę do dalszych warstw wykończeniowych.
Grubość warstwy tynku bazowego może wynosić od 10 do 30 mm.

2. Tynki gliniane wierzchnie to przeważnie mieszanki o uziarnieniu do 1 mm nakładane na warstwę podkładową w warstwie ok 3 mm. Mogą