Tynk gliniany – co to jest?

Date

Co to są tynki gliniane?

Aby przejść do opisu czym są tynki gliniane należy rozpocząć od definicji tynku:

Tynk jest to mieszanina spoiwa, wypełniacza, wody oraz opcjonalnie domieszek i dodatków.

Zgodnie z tym podstawowym tynkiem glinianym jest mieszanina gliny (spoiwa), kruszywa (wypełniacza) oraz wody.

Podział tynków glinianych ze względu na przeznaczenie.

Z uwagi na zastosowanie dzielimy tynki gliniane na podkładowe (bazowe) oraz wierzchnie (wykończeniowe/dekoracyjne).

1. Tynki gliniane podkładowe stosuje się na surowe podłoże (cegły, pustaki ceramiczne, beton oraz inne podłoża stosowane w budownictwie) i stanowią bazę do dalszych warstw wykończeniowych.
Grubość warstwy tynku bazowego może wynosić od 10 do 30 mm.

2. Tynki gliniane wierzchnie to przeważnie mieszanki o uziarnieniu do 1 mm nakładane na warstwę podkładową w warstwie ok. 3 mm.

.

More
articles